شما میتوانید دوره های آنلاین را در این صفحه مشاهده کنید

دوره غیر حضوری -ویدئوی ملاحظات ریکاوری در ورزشکاران

مدرس: دکتر ابوالفضل هاشم پور (متخصص پزشکی ورزشی و پزشک تیم های ملی)

ویژه مربیان و ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی، مربیان بدنساز و دانشجویان علوم ورزشی 

دوره غیر حضوری -ویدئوی ملاحظات ریکاوری در ورزشکاران

مدرس: دکتر ابوالفضل هاشم پور (متخصص پزشکی ورزشی و پزشک تیم های ملی)

ویژه مربیان و ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی، مربیان بدنساز و دانشجویان علوم ورزشی 

دوره آنلاین آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

مدرس: دکتر نادر سمامی (پزشک و متخصص طب ورزشی از روسیه، عضو هیات علمی گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان)

دوره آنلاین و غیر حضوری مدیریت عالی و حرفه ای در صنعت ورزش  SPORTS MBA/DBA پیشنهاد ویژه به مدیران ورزشی، روسای فدراسیون ها، انجمن ها، کمیته های تخصصی، اعضا هیات رئیسه، روسا، نواب رئیس و دبیران هیات های ورزشی، مدیران و مربیان باشگاه ها و سایر علاقمندان به مدیریت ورزشی