دوره آنلاین تئوری مربیگری درجه3

(پیشنیاز مربیگری عملی درجه3 تمام  رشته ها)

شرایط شرکت حداقل داشتن 18 سال سن و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد.